{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Favoriler

Üyelik Sözleşmesi

İnternet üzerinden www.marksandspencer.com.tr ("Site") üyeliği için sözleşme yapacağınız Marka Mağazacılık A.Ş. ("Şirketimiz"), bir Fiba Holding Perakende Grubu Şirketidir (*). İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ şöyledir: Adres: Ünalan Mah. Sarı Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok Apt. No. 82 F / 10 Üsküdar - İstanbul, Tel: 0850 222 22 67 Faks: 0216 445 80 20 E-posta: bilgi@marks-and-spencer.com.tr (Mersis No: 0396-0075-2710-0022).Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen Üye(lik) Bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek “Üye Ol” butonuna basmanız yeterlidir. İsim, elektronik posta adresi/cep telefonu no.su ve diğer zorunlu bilgileri doğru, eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları ise “Hesabım” kısmından ulaşacağınız Profilin bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile 0850 222 22 67 numaralı telefondan irtibata geçebilirsiniz.Üyelik işlemleriniz tamamlandığında işbu Üyelik Bilgilendirmeleri-Sözleşmesi, tarafınıza iletilmeyecek olup erişiminizin sağlanması adına sitemizde form olarak yer almaktadır. Üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilir.Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz; aynı şekilde Şirketimiz de çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.

ŞİRKETİMİZ VE SİTEMİZDE ÜYE-MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN GİZLİLİĞİ, KORUNMASI, İŞLENMESİ-KULLANIMI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE DİĞER HUSUSLARDA AŞAĞIDA CARİ ESASLARI BELİRTİLEN GİZLİLİK KURALLARI-POLİTİKASI VE KULLANIM ŞARTLARI GEÇERLİDİR.

Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, Şirketimizden bağımsız olarak, ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir.Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait hassas gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz, Üye’ye ilişkin kişisel verileri, Üyelik Sözleşmesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni’ndeki belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak işleyebilir. Şirketimiz, Üye’ye ilişkin kişisel verileri Sözleşme’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla ve aktarım şartlarını taşıyan hallerde kamu kurumları, iş ortakları ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Bilgilendirme Metni’nde sayılan üçüncü kişilerle aktarabilir.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Ticari elektronik ileti iznine onay vermiş olan Üyeler, mağazada üyelik/alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında vermiş oldukları ve bilahare muhtelif suretler ile verecekleri iletişim adreslerine (cep telefonu, mail adresi ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmeleri, gerek çeşitli ürün/hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketimiz ve Fiba Grubu Şirketleri(*) tarafından ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerinin (isim, cep telefonu, mail adresi v.b.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkeler ile kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından, yasal azami süre aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki/dijital ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı/paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği; veri sahipleri olarak kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramaları halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almaları ve taleplerde bulunabilmeleri amacıyla mağaza içerisindeki yetkili kişiler aracılığı ile veya Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metninde yer alan diğer yöntemlerle (kanuna uygun olan kanallardan ve kanuni usulünce) Veri Sorumlusu Şirketimize ilgili kanuna uygun olarak başvurabilecekleri ve Şirketimizce kanunen uygun işlemin yapılacağı; bunların yanında diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden vermiş oldukları iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilmelerinin yanında konuya ilişkin vazgeçme bildirimini Türkiye’de faaliyette olan Marks and Spencer mağazalarından da gerçekleştirebilirler. Marks and Spencer’dan SMS almamak için MS IPTAL yazıp 4933’e ücretsiz SMS gönderebilirler. Bildirimin ulaşmasını takip eden 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti onayını geri çekmiş olan Üyelere ticari amaçlı elektronik iletilerin gönderimi durdurulur.Yukarıda yer verilen açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgileri de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerine ilişkin bütün izinlerini/haklarını her daim saklı tutarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik/alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketimiz - Fiba Holding ve Fiba Grubu Şirketlerince (*)kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel/özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile taraflarına ticari elektronik iletiler ve diğer iletilerin gönderilmesini ticari elektronik iznine onay vererek kabul etmişlerdir.Şirketimiz dışındaki (*)Fiba Grubu Şirketleri; Anadolu Japan Turizm A.Ş.(Swissotel The Bosphorus), Enda Enerji Holding A.Ş., Fiba Air Hava Taşımacılık ve Hizmetleri A.Ş., Fiba Gayrimenkul Gel. İnş. ve Yatırım A.Ş., Fiba Kapital Holding A.Ş., Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş., Fina Enerji Holding A.Ş., Fina Holding A.Ş. Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. gibi, Şirket'imizin de bünyesinde yer aldığı Fiba Holding A.Ş.'ne bağlı şirketler ile mevcut-müstakbel diğer iştirakleridir). Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen ret işlemini yaparak taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).Üyelik ve işlemleri sistemlerimizde elektronik posta (e-mail) adresine dayalı gerçekleştirilip yürütüldüğünden, bu bilgisinin kanuni/akdi gereklerden ötürü saklanması ve gerektiğinde ilgililerle paylaşımı lüzumu her halükârda saklı kalmak üzere, e-mail adresinin silinmesi vb. talepte bulunanların üyelikleri kendiliğinden sona erebilecek/erdirilebilecektir. Bu durum, üyelik işlemlerinin cep telefonu numarasına dayalı gerçekleştiği hallerde de geçerlidir.Sitemizde yapacağınız bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştiren üyelerimizin kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen/yeni bilgileri için de geçerlidir. Bunun gibi iletişim tercihlerini değiştirerek herhangi bir iletişim kanalı-adresi için ticari elektronik iletişimi durduran veya ticari elektronik iletilerimizdeki ret işlemini yapan üyelerimiz, üyelik sayfasında iletişim istedikleri yönünde işlem yaptıklarında, ayrıca bir izin/onaylarına gerek olmaksızın, burada ve sair suretle verdikleri onaya istinaden ve fakat yine sitemizdeki üyelik sayfasından iletişim tercihini değiştirene veya herhangi bir ticari iletişim için usulünce ret bildirimi yapana kadar, ilgili kanaldan ticari elektronik iletilerimizi almaya devam ederler.


ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI
Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini Sitemize girerek bu Sözleşmeyi onaylayan Üye;
BİLGİLENDİRMELERDE-SÖZLEŞMEDE YAZILI TÜM BİLGİLERİ, ŞARTLARI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, TARAFINA AİT BÜTÜN YÜKÜMLÜLÜKLERE EKSİKSİZ VE ZAMANINDA UYACAĞINI, KEZA İLGİLİ HAK VE SORUMLULUKLARI TAŞIYACAĞINI,

Kişisel Verileri bakımından; tarafınca doğrudan verilen ve/veya üyeliği öncesinde-sırasında üyeden, ürün-hizmet sağlayıcılarından, tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları ve servis-hizmet sağlayıcıları ile tedarikçilerinden (facebook, instagram, twitter gibi sosyal medyalar dahil) edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan mevcut ve müstakbel bilgileri-verilerinin (isim, soyisim, rumuz, fotoğraf, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, satın aldıkları kıyafetlere ve diğer ürünlere-hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlıkları-tercihleri, zevkleri-beğenileri, fatura içerikleri, cep ve diğer telefon no.ları – cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, şifre ve CVC(kartın arkasındaki son üç hane) hariç her türlü kart bilgileri, mail adresleri ve konum verileri dahil) Şirketimiz  ve anılan kişi-kuruluşlarca ilgili kanunlara uygun olarak Bilgilendirmeler-Sözleşme'de belirtilen amaç, kapsam ve şartlarda, otomatik olan/olmayan yöntemlerle (bluetooth, beacon, kablosuz ağlar, diğer online ağlar vb dahil) teminine, devralınmasına, yurt içinde-dışında kaydına, depolanmasına, muhafazasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, sınıflandırılmasına, birleştirilmesine (sosyal medya hesapları dahil), yurt içinde-dışına aktarılmasına, ilgililer arasında paylaşılmasına, taraflarınca depolanmasına, transferine, kullanımına ve sair suretlerle işlenmesine onay (rıza) verdiğini, kişisel verilerinin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine (ya da anonimleştirilmesine) ve işlenmelere dair tüm bilme ve bilgi talep etme haklarını öğrendiğini ve Veri Sorumlusu Şirketimiz Marka Mağazacılık A.Ş.'a belirtilen iletişim kanallarından başvurarak haklarını ilgili kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğini ancak kanunlar gereği mümkün, gereken ve/veya yükümlü olunan işlenmelerin her daim devam edeceğini öğrend

iğini,

Ticari Elektronik İletiler bakımından; ilgili kanunlara uygun biçimde her türlü ürün-hizmet ve imkanlar ile ilgili olarak tarafına ticari olan elektronik iletişimler yapılmasına, internet ve (sosyal medya ve diğer online iletişim ağları dahil) iletişim ağları üzerinden bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri ve diğer uygun cihazlar-kanallar ile her türlü ticari elektronik iletiler gönderilmesine izin (onay) vermiş olduğunu, iletişim bilgilerinin bu amaçla alındığını bildiğini, istediği her zaman (varsa) ve hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen kısa mesaj/mailde belirtilen yöntemler ile ret hakkını kullanarak ve diğer belirtilen yöntemleri uygulayarak "ticari elektronik iletişimi" durdurabileceğini,


Genel olarak tüm özellik-servislerden, ürün-hizmet-imkanlardan söz konusu şartlarda istifade edebileceğini beyan ve kabul etmiş olur.

ŞİRKETİMİZİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden ve mobil uygulamalardan bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize ve/veya Fiba Holding A.Ş.-Fiba Grubu Şirketleri'ne aittir.Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden / mobil uygulamalardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları hertürlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından üyeler sorumludurlar.Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları (da) geçerli olacaktır.Şirketimiz yukarıdaki konularda ve üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden/mobil uygulamasından veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz.

Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir.


Adres: Ünalan Mah. Sarı Libadiye Cad. Emaar Square Sit. F Blok Apt. No. 82 F / 10 Üsküdar - İstanbul, Tel: 0850 222 22 67 Faks: 0216 445 80 20 E-posta: bilgi@marks-and-spencer.com.tr (Mersis No: 0396-0075-2710-0022). Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

MARKA MAĞAZACILIK A.Ş
Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Marka Mağazacılık A.Ş. (“Marks and Spencer”) mağazalarından, www.marksandspencer.com.tr adresinden, (Marks and Spencer) mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden her zaman erişebileceğim aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde mevcut veya ileride güncelleyeceğim kişisel verilerimin; (Marks and Spencer) nezdindeki üyeliğim ve alışverişlerime göre bana özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya bana özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında (Marks and Spencer)’a ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi ile müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla işlenmesine rıza veriyorum.