{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Favoriler

SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye’nin geleceği için önce insana yatırım ...


Topluma ve bireye hizmet amacıyla oluşturdukları kurumlarla bugüne kadar eğitim, sağlık ve kültür alanında yatırımlar gerçekleştiren Özyeğin Ailesi, çalışmalarını son dönemlerde özellikle eğitim üzerinde yoğunlaştırmış bulunuyor. Özyeğin Sosyal Yatırımları, toplumu oluşturan bireylerin potansiyellerini en üst noktaya taşımalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini yükseltecek, erken yaşlarda başlayan ve üniversite eğitimine kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınan çalışmalarla ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Açev Özyeğin Üniversitesi İz Çocuk
1989'den beri

Hüsnü M.Özyeğin Vakfı

Daha iyi bir hayat için! 1989 yılında kurulan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye adanmış özel bir vakıf.


İhtiyaç duyulan her yerde! Akademik başarısı yüksek ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriyor ve bursiyer gençlerimiz için gelişim programları uyguluyor. Bu kapsamda bugüne kadar 12,000'den fazla öğrenciye burs sağlandı.
Eğitim alanında okul ve ortaöğretim kız öğrenci yurdu, sağlık alanında rehabilitasyon merkezleri inşası, kültürel mirasın korunması amaçlı restorasyon çalışmaları ve toplam 65 bağış yatırımlarıyla geçmişin ve geleceğin yanında yer alıyor.

Vakıf tarafından bugüne kadar 27 kız öğrenci yurdu, 16 ilköğretim okulu, 8 lise ve 3 rehabilitasyon merkezi inşa edildi ve bağışlandı. Eğitim için yapılan bu bağış yatırımlarından her yıl 30,000 öğrenci faydalanıyor.

Aynı zamanda Marmara depreminden sonra istanbul’da 4 ilköğretim okulu güçlendirildi ve okullara 4.000 bilgisayar bağışlandı. Kültürel mirasın korunması için Vakıf, Galata Mevıevihanesi’ni ve Ayasofya Müzesi’nin idari binalarının restorasyonunu üstlendi.


Yaşam becerileri eğitimleriyle genç kızlarımızın yanında ... Vakfın desteğiyle uzmanlar tarafından genç kızların eğitimi için geliştirilen özel program ile 5.000'e yakın genç kızımızın gelişimleri desteklendi ve eğitimler devam ediyor.
Ayrıca, Bitlis ve Kilis illerinde 14 köy ve 5 mezrayı kapsayan entegre bir kırsal kalkınma programı ile yoksullukla mücadele eden 4.000 kişinin genel refahını artırmak için kapsamlı bir kırsal kalkınma programı başlatılmış bulunuyor.

1993'den beri

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Her çocuğun erken yaşlardan itibaren desteklenmesi için! Hayat boyu eğitim ...

AÇEV bilimsel temellere dayalı eğitim programları ve araştırma çalışmaları ile Türkiye’de erken çocukluk ve aile eğitimleri yanı sıra okuryazarlık ve kadın güçlendirme alanlarında uyguladığı yüz yüze eğitimleri aracılığıyla 755.000'den fazla ihtiyaç sahibi bireye eğitim hizmetleri sağladı. 9000'den fazla öğretmen ve gönüllüye eğitim verdi.

AÇEV, bir yandan da ihtiyacı olan her kesime ulaşabilmek amacıyla daha yaygın olarak uygulanabilecek yeni eğitim modelleri geliştiriyor. Bugüne kadar televizyon, radyo, web ve mobil iletişim araçlarını kullanarak uyguladığı eğitim programları ile Türkiye genelinde 7 milyon kişiye ulaştı.

Ayrıca, son yıllarda uzmanlık alanlarını kapsayan konularda aktif destek kampanyaları yürüttü. Özellikle “7 Çok Geç!” Kampanyası ile Türkiye genelinde okul öncesi yaştaki milyonlarca çocuğun erken çocukluk eğitimine erişiminin artmasına önemli bir katkı sağladı.

Herkese eşit fırsat ...

AÇEV sadece Türkiye’de değil uluslararası alanlarda da geliştirdiği işbirlikleri ile erken çocukluk ve yetişkin eğitimi politikalarının geliştirilmesinde aktif rol alıyor. Bugüne kadar Avrupa ve Orta Doğu’da 12 farklı ülkede AÇEV programlarının uygulanmasına destek verdi.

Paydaşlarının da katkısıyla AÇEV okul öncesi eğitimin ülkemizde yaygınlaşması, ailelerin eğitim yoluyla desteklenmesi ve kadınların güçlenmesi için çalışıyor.

Hedef; hayata başlarken eğitimde eşit fırsata sahip, mutlu çocuklar yetiştirmek ve daha sağlıklı bir toplumun temellerini atmak ...

2007'den beri

Özyeğin Üniversitesi

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2007 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi, maddi yönden erişilebilir ve girişimci bir araştırma üniversitesi. Topluma hizmet amacıyla bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamayı amaçlıyor. Akademik özgürlük, esneklik, çeşitlilik ve erişilebilirlik gibi temel değerler ışığında Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi eğitimi ve yaratıcı araştırma faaliyetleri ile gerek Türkiye’de gerekse bölgede örnek teşkil eden lider bir üniversite olmayı hedefliyor. Bu amaca yönelik olarak Özyeğin Üniversitesi uluslararası deneyime sahip seçkin bir akademik kadroya sahip.

Girişimciliğe destek veren genç üniversite

Özyeğin Üniversitesi mezunları ile işverenlerine anında fark yaratmayı hedefleyen bir üniversite olarak sektörlerle içiçe bir eğitim modeli uyguluyor. Tüm lisans programlarında staj zorunluğu bulunup, başarılı öğrenciler için yurtdışı staj imkanı sunuluyor.

Özyeğin Üniversitesi maddi yönden erişilebilir olma hedefiyle etkili bir burs sisteminin yanı sıra yenilikçi bir kredi sistemi ile kendi eğitimlerinin finansal sorumluluğunu üstlenmek isteyen öğrencilere de fırsat yaratıyor. Üniversitede okuyan öğrencilerin %85'i burs imkanlarından faydalanıyor.

Öğrencilerini girişimciliğe özendiren ve bunu teşvik edecek programlar uygulayan Özyeğin Üniversitesi’nde, bu konuyu destekleyen eğitim programları ve Girişimcilik Merkezi hizmetleri yürütülüyor. Bu kapsamda seminerler ve müzakerelerle; öğrencilerin, çalışanların ve toplumun girişimcilik potansiyelleri ile bilgilerinin geliştirilmesi için çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriliyor.

2012-2013 eğitim yılında beş fakülte ve iki yüksekokul ile 18 lisans programı ve her yıl gelişen yüksek lisans programları ile beraber 3000 öğrenciye ulaşan üniversite, Çekmeköy ve Altunizade Kampüslerinde yaklaşık 165,000 m2 alanda hizmet veriyor.

2012'den beri

İz Çocuk Gelişim Merkezleri (AÇEV desteğiyle)

İz Çocuk Gelişim Merkezleri; AÇEV’in uzun yıllara dayanan birikimi ile erken çocukluk döneminde ailelere erişilebilir ve kaliteli hizmetleri, sürdürülebilir ve büyümeyi destekleyen bir iş modeliyle sunmak üzere yola çıkan bir sosyal girişim modeli.
iz bırakan başlangıçlar için ... İz Çocuk Gelişim Merkezleri; AÇEV’in uzun yıllara dayanan birikimi ile erken çocukluk döneminde ailelere erişilebilir ve kaliteli hizmetleri, sürdürülebilir ve büyümeyi destekleyen bir iş modeliyle sunmak üzere yola çıkan bir sosyal girişim modeli.
AÇEV destekli iz Çocuk Gelişim Merkezleri erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri ile kadın istihdamına destek olmak amacıyla 2011 yılında çalışmalarına başladı.

Kar amacının ön planda olmadığı bu sosyal girişim modeli ile piyasada çok yüksek fiyatlarda sunulan kaliteli eğitim seçeneklerine ulaşamayan ve çocuk bakım yükümlülükleri nedeniyle işlerinden ayrılan çalışan kadınların iş hayatına devam etmesi için çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kadın ağırlıklı bir istihdam modeli olması itibariyle açılacak olan her yeni merkezle kadın istihdamını artırmaya yönelik öncü bir rol üstlenmeyi öncelikleri arasına alıyor.

AÇEV tarafından sağlanan eğitim modeli, içerik ve rehberlik desteği yanı sıra oluşturulan uzman kadroları ile 2-5 yaş arası çocuklara ve velilere kaliteli erken çocukluk hizmetleri sunmayı hedefleyen iz Çocuk Gelişim Merkezleri’nin kısa zamanda açacağı bağımsız merkezler ve iş yeri modelleriyle yaygınlaşması ve ilerleyen dönemlerde franchise·ıar vermek suretiyle çoğalması planlanıyor.

Merkezlerin ilki Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü‘nde, ikincisi ise Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü‘nde 2-5 yaş arası çocuklara ve velilere kapılarını açmış bulunuyor.

Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.

​Marka Mağazacılık A.Ş. Üyelik Sözleşmesi

İş bu Sözleşme, şirket merkezi Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi, Emaar Square, F Blok No:82 F/10 Üsküdar/İstanbul/Türkiye /İstanbul adresinde mukim Marka Mağazacılık Anonim Şirketi (“Marka”) ile Müşteri Memnuniyet Programı üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Üye, ad, soyad, cep telefonu numarası, adres, e-mail, cinsiyet, doğum tarihi, iletişim izin bilgilerinden oluşan formun doldurulması sonrasında kayıt işlemi, elektronik ortamda gönderilen şifrenin ibrazı ile tamamlandığı andan itibaren işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Üyeliğin gerçekleşebilmesi için, cep telefonu numarası ile kayıt yapılması zorunludur. Üyeliğin sunduğu avantajlar, cep telefonu bilgisinin ibrazı ile yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Sözleşme, üyelik şartlarını, gizlilik kurallarını, ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili bilgilendirmeleri içermektedir.

Üyelik Program şartları/ Koşulları;

1. Mülkiyeti Marka’ya ait olan Müşteri Memnuniyet Programı, üyelerine; Türkiye’de Marka tarafından temsil edilen Marks & Spencer; Gap ve Banana Republic mağazalarından ürün alımında, genel ve özel kampanyalarda, promosyonlarda, tanıtımlarda, puan kazandırmalarda, hediye çeki veya hediye verilmesinde, indirimlerde çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla Marka Mağazacılık A.Ş. markalarının ortak üyelik programı olarak düzenlenmiştir.

2.    Program üyeliği hamiline düzenlenmiştir.
3.    Marka; telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS, mektup, internet vb. kanallarla yapılacak genel veya özel avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmak amacına yönelik olarak programa üye olan müşterilere onay vermeleri halinde belirlenen vasıtalarla temasa geçer.
4.    Programa üye olanlara; pazarlama, reklam, bilgilendirme, indirim, tanıtım yapılması ve benzeri amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu bilgileri elektronik iletilerin gönderimini yapan 3.kişilerle ve Marka’nın iş ortakları ile paylaşılması amacıyla açıkça onayları talep edilmektedir. Bu onay talebine olumlu yanıt verilmesi halinde, yine üyelerin onayına göre taraflara e-posta ve/veya kısa mesaj (sms) olarak ticari elektronik iletiler gönderilmektedir. Üyeler diledikleri zaman bu e-postaları ya da kısa mesajları almamak için bilgilendirme listesinden çıkartılmayı talep edebilir veya taraflarına gönderilmiş olan e-postaların altında bulunan linke tıklayarak ya da kısa mesajların alt kısmında bulunan reddetme prosedürünü izleyerek bilgilendirme listesinden çıkabilirler.
5.    Birden fazla üyeliğe sahip olunması durumunda bu üyeliklerin sağladığı avantajlar, sadece bir üyelik için kullanılabilir, üyeliklerin avantajları toplanarak kullanılamaz.
6.    Marka tarafından sağlanan haklar, üyelik bilgilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olması ve üyeliğin aktif olarak kullanılması ile mümkündür. Marka, bilgilerdeki eksiklik, hata veya benzer nedenlerden dolayı herhangi bir zamanda program üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
7.    Marka, belirli sürelerde kullanılmayan puanları sıfırlama/silme hakkına sahiptir. Ayrıca puanlar her yıl aksi belirtilmediği sürece 1 Ocak akşamı ve/veya 1 Temmuz akşamı silinir. Marka herhangi bir bildirim yapmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Bilgilendirme: Puan Silme İşlemleri yapılırken 1 Ocak – 30 Haziran arası kazanılan puanlar bir sonraki yıl 1 Ocak akşamı, 1 Temmuz – 31 Aralık arası kazanılan puanlar, bir sonraki yılın 1 Temmuz akşamı silinir
8.    Üyeler, programın sağlamış olduğu üyelik imkanlarından faydalanabilmek için istenen bilgileri tam ve doğru olarak vermek ve herhangi bir değişiklik durumunda zamanında bildirim yapmak zorundadır.
9.    Marka dilediğinde bu üyeliği, bir banka, finansman kuruluşu v.b. ve Marka Mağazacılık A.Ş. ve Fiba Holding A.Ş., Fina Holding A.Ş. ve Grup şirketleri ve ortakları, iştiraklerine, iştirakçilerine, Marks & Spencer p.l.c şirketine devir edebilir, kullandırabilir veya başka programlarla birleştirebilir.
10.    Üye’nin kazanacağı, genel, özel kampanya , promosyon , puan, hediye çeki veya hediye, indirim gibi haklar ve kullanım şartları, Marka tarafından tek yanlı belirlenir. Burada belirtilen haklar ile ilgili tarafar arasında çıkabilecek ihtilaflarda Marka’nın kayıtları esas alınacaktır. Marka bu hakları istediği şekilde düzenleme, değiştirme ve geri alma hakkına sahiptir. Bu düzenleme, degisiklikler veya geri alma Marka tarafından uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlara tabidir.
11.    Kazanılan hakların kullanımı, üyeliğin mağazada güncel cep telefon numarası ile kayıt yapılması ve alışverişlerde üyeliğe kayıtlı olan cep telefonu numarasının ibraz edilmesiyle mümkündür.
12.    Alışverişe konu ürünlerin iadesinde, iade edilen ürün dolayısıyla Üye’ye verilen haklar geri alınır.
13.    Marka üyeliği, TC yasalarına uygun olarak telekomünikasyon hizmeti verme izni ve yetkisine sahip operatörler aracılığı ile temin edilen, kendi adına kayıt edilmiş cep telefon numarasına sahip ve Türkiye’de ikamet eden kişiler için geçerlidir.
14.    Üyelikte biriken puanlar veya ekstra haklar nakde çevrilemez; Başkasına devredilemez veya nakit yerine kullanılamaz.
15.    Üyeliğe tanımlı cep telefonu numarası hiçbir koşul altında değiştirilemez, güncellenemez. Üyenin cep telefonu numarası değiştiğinde, mevcut üyeliğinde kayıtlı bulunan cep telefonu numarası değiştirilemez, güncellenemez. Üye daha önce üyelik kaydı oluşturmadığı bu telefon numarası ile yeni bir üyelik oluşturması gerekir. Üyenin eski cep telefon numarası üzerinden oluşturulan üyeliğinden kazanılan hakları, yeni üyeliğe devir edilemez.
16.    Marka, üyelerin kazandığı hakları, kazanıldığı günde kullanılacağını garanti etmez.
17.    5TL ve üzerindeki değere denk gelen puanlar, Marka A.Ş. Mağazalarında üyenin sistemde bulunan cep telefonuna gönderilen şifrenin kasada kabul edilmesi ile harcanabilir. Kimlik ibrazı veya farklı yollar ile üyenin sahip olduğu 5TL ve üzerine denk gelen puanlar kullanılamaz. 5TL ve altı olan puanlar telefon numarası ibrazı ile kullanılabilir; üyenin cep telefonuna 5TL ve altına denk gelen puanların kullanımı için şifre gönderilmez. Kullanılan puanlardan Marka Mağazacılık A.Ş sorumlu değildir.
18.    Üyenin, Marks & Spencer; Gap ve Banana Republic mağazalarında yaptığı puan kazanım/kullanım işlem hareketleri ortak puan hesabında yansır.
19.    Üyeliğin, Üye tarafından elektronik ortamda gönderilen şifre ile sonlandırılması ile üye yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.
20.    Puan bilgilerini Türkiye’de Marka’ya ait Marks & Spencer, Gap ve Banana Republic mağazalarından ve ilgili markaların mobil aplikasyonlarında üye girişi yaparak öğrenmek mümkündür.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda Marka Mağazacılık A.Ş.'nin süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için Marka Mağazacılık A.Ş.'nin işbirliği içinde olduğu yurt içi ve yurt dışında mukim firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

Diğer Hususlar;

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflarca kabul edilmiştir.