{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Favoriler

SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye’nin geleceği için önce insana yatırım ...


Topluma ve bireye hizmet amacıyla oluşturdukları kurumlarla bugüne kadar eğitim, sağlık ve kültür alanında yatırımlar gerçekleştiren Özyeğin Ailesi, çalışmalarını son dönemlerde özellikle eğitim üzerinde yoğunlaştırmış bulunuyor. Özyeğin Sosyal Yatırımları, toplumu oluşturan bireylerin potansiyellerini en üst noktaya taşımalarını sağlayacak, yaşam kalitelerini yükseltecek, erken yaşlarda başlayan ve üniversite eğitimine kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alınan çalışmalarla ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Açev Özyeğin Üniversitesi İz Çocuk
1989'den beri

Hüsnü M.Özyeğin Vakfı

Daha iyi bir hayat için! 1989 yılında kurulan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunarak bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye adanmış özel bir vakıf.


İhtiyaç duyulan her yerde! Akademik başarısı yüksek ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burslar veriyor ve bursiyer gençlerimiz için gelişim programları uyguluyor. Bu kapsamda bugüne kadar 12,000'den fazla öğrenciye burs sağlandı.
Eğitim alanında okul ve ortaöğretim kız öğrenci yurdu, sağlık alanında rehabilitasyon merkezleri inşası, kültürel mirasın korunması amaçlı restorasyon çalışmaları ve toplam 65 bağış yatırımlarıyla geçmişin ve geleceğin yanında yer alıyor.

Vakıf tarafından bugüne kadar 27 kız öğrenci yurdu, 16 ilköğretim okulu, 8 lise ve 3 rehabilitasyon merkezi inşa edildi ve bağışlandı. Eğitim için yapılan bu bağış yatırımlarından her yıl 30,000 öğrenci faydalanıyor.

Aynı zamanda Marmara depreminden sonra istanbul’da 4 ilköğretim okulu güçlendirildi ve okullara 4.000 bilgisayar bağışlandı. Kültürel mirasın korunması için Vakıf, Galata Mevıevihanesi’ni ve Ayasofya Müzesi’nin idari binalarının restorasyonunu üstlendi.


Yaşam becerileri eğitimleriyle genç kızlarımızın yanında ... Vakfın desteğiyle uzmanlar tarafından genç kızların eğitimi için geliştirilen özel program ile 5.000'e yakın genç kızımızın gelişimleri desteklendi ve eğitimler devam ediyor.
Ayrıca, Bitlis ve Kilis illerinde 14 köy ve 5 mezrayı kapsayan entegre bir kırsal kalkınma programı ile yoksullukla mücadele eden 4.000 kişinin genel refahını artırmak için kapsamlı bir kırsal kalkınma programı başlatılmış bulunuyor.

1993'den beri

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Her çocuğun erken yaşlardan itibaren desteklenmesi için! Hayat boyu eğitim ...

AÇEV bilimsel temellere dayalı eğitim programları ve araştırma çalışmaları ile Türkiye’de erken çocukluk ve aile eğitimleri yanı sıra okuryazarlık ve kadın güçlendirme alanlarında uyguladığı yüz yüze eğitimleri aracılığıyla 755.000'den fazla ihtiyaç sahibi bireye eğitim hizmetleri sağladı. 9000'den fazla öğretmen ve gönüllüye eğitim verdi.

AÇEV, bir yandan da ihtiyacı olan her kesime ulaşabilmek amacıyla daha yaygın olarak uygulanabilecek yeni eğitim modelleri geliştiriyor. Bugüne kadar televizyon, radyo, web ve mobil iletişim araçlarını kullanarak uyguladığı eğitim programları ile Türkiye genelinde 7 milyon kişiye ulaştı.

Ayrıca, son yıllarda uzmanlık alanlarını kapsayan konularda aktif destek kampanyaları yürüttü. Özellikle “7 Çok Geç!” Kampanyası ile Türkiye genelinde okul öncesi yaştaki milyonlarca çocuğun erken çocukluk eğitimine erişiminin artmasına önemli bir katkı sağladı.

Herkese eşit fırsat ...

AÇEV sadece Türkiye’de değil uluslararası alanlarda da geliştirdiği işbirlikleri ile erken çocukluk ve yetişkin eğitimi politikalarının geliştirilmesinde aktif rol alıyor. Bugüne kadar Avrupa ve Orta Doğu’da 12 farklı ülkede AÇEV programlarının uygulanmasına destek verdi.

Paydaşlarının da katkısıyla AÇEV okul öncesi eğitimin ülkemizde yaygınlaşması, ailelerin eğitim yoluyla desteklenmesi ve kadınların güçlenmesi için çalışıyor.

Hedef; hayata başlarken eğitimde eşit fırsata sahip, mutlu çocuklar yetiştirmek ve daha sağlıklı bir toplumun temellerini atmak ...

2007'den beri

Özyeğin Üniversitesi

Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından 2007 yılında kurulan Özyeğin Üniversitesi, maddi yönden erişilebilir ve girişimci bir araştırma üniversitesi. Topluma hizmet amacıyla bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamayı amaçlıyor. Akademik özgürlük, esneklik, çeşitlilik ve erişilebilirlik gibi temel değerler ışığında Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi eğitimi ve yaratıcı araştırma faaliyetleri ile gerek Türkiye’de gerekse bölgede örnek teşkil eden lider bir üniversite olmayı hedefliyor. Bu amaca yönelik olarak Özyeğin Üniversitesi uluslararası deneyime sahip seçkin bir akademik kadroya sahip.

Girişimciliğe destek veren genç üniversite

Özyeğin Üniversitesi mezunları ile işverenlerine anında fark yaratmayı hedefleyen bir üniversite olarak sektörlerle içiçe bir eğitim modeli uyguluyor. Tüm lisans programlarında staj zorunluğu bulunup, başarılı öğrenciler için yurtdışı staj imkanı sunuluyor.

Özyeğin Üniversitesi maddi yönden erişilebilir olma hedefiyle etkili bir burs sisteminin yanı sıra yenilikçi bir kredi sistemi ile kendi eğitimlerinin finansal sorumluluğunu üstlenmek isteyen öğrencilere de fırsat yaratıyor. Üniversitede okuyan öğrencilerin %85'i burs imkanlarından faydalanıyor.

Öğrencilerini girişimciliğe özendiren ve bunu teşvik edecek programlar uygulayan Özyeğin Üniversitesi’nde, bu konuyu destekleyen eğitim programları ve Girişimcilik Merkezi hizmetleri yürütülüyor. Bu kapsamda seminerler ve müzakerelerle; öğrencilerin, çalışanların ve toplumun girişimcilik potansiyelleri ile bilgilerinin geliştirilmesi için çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriliyor.

2012-2013 eğitim yılında beş fakülte ve iki yüksekokul ile 18 lisans programı ve her yıl gelişen yüksek lisans programları ile beraber 3000 öğrenciye ulaşan üniversite, Çekmeköy ve Altunizade Kampüslerinde yaklaşık 165,000 m2 alanda hizmet veriyor.

2012'den beri

İz Çocuk Gelişim Merkezleri (AÇEV desteğiyle)

İz Çocuk Gelişim Merkezleri; AÇEV’in uzun yıllara dayanan birikimi ile erken çocukluk döneminde ailelere erişilebilir ve kaliteli hizmetleri, sürdürülebilir ve büyümeyi destekleyen bir iş modeliyle sunmak üzere yola çıkan bir sosyal girişim modeli.
iz bırakan başlangıçlar için ... İz Çocuk Gelişim Merkezleri; AÇEV’in uzun yıllara dayanan birikimi ile erken çocukluk döneminde ailelere erişilebilir ve kaliteli hizmetleri, sürdürülebilir ve büyümeyi destekleyen bir iş modeliyle sunmak üzere yola çıkan bir sosyal girişim modeli.
AÇEV destekli iz Çocuk Gelişim Merkezleri erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri ile kadın istihdamına destek olmak amacıyla 2011 yılında çalışmalarına başladı.

Kar amacının ön planda olmadığı bu sosyal girişim modeli ile piyasada çok yüksek fiyatlarda sunulan kaliteli eğitim seçeneklerine ulaşamayan ve çocuk bakım yükümlülükleri nedeniyle işlerinden ayrılan çalışan kadınların iş hayatına devam etmesi için çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Kadın ağırlıklı bir istihdam modeli olması itibariyle açılacak olan her yeni merkezle kadın istihdamını artırmaya yönelik öncü bir rol üstlenmeyi öncelikleri arasına alıyor.

AÇEV tarafından sağlanan eğitim modeli, içerik ve rehberlik desteği yanı sıra oluşturulan uzman kadroları ile 2-5 yaş arası çocuklara ve velilere kaliteli erken çocukluk hizmetleri sunmayı hedefleyen iz Çocuk Gelişim Merkezleri’nin kısa zamanda açacağı bağımsız merkezler ve iş yeri modelleriyle yaygınlaşması ve ilerleyen dönemlerde franchise·ıar vermek suretiyle çoğalması planlanıyor.

Merkezlerin ilki Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü‘nde, ikincisi ise Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü‘nde 2-5 yaş arası çocuklara ve velilere kapılarını açmış bulunuyor.

Ürün Favorilerinize Eklendi

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.